2.Inkluzivni edukacijsko-rehabilitacijski program podrške

Svakodnevni boravak djeteta u inkluzivnoj skupini redovnog vrtića uz stručnu podršku djetetu, roditeljima i odgojiteljima redovnog vrtića.

 

Što znači stručna podrška djetetu uključenom u inkluzivnu skupinu redovnog vrtića?
Priprema redovnog vrtića (redovne skupine) za uključenje djeteta s teškoćama u razvoju, mogućnost dolaska stručnjaka iz DV Latica u redovan dječji vrtić, postupno uključivanje, podrška u adaptaciji, mogućnost dolazaka djeteta i roditelja u DV Latica na skupne i/ ili individualne rehabilitacijske, terapeutske i savjetodavne postupke koje prema potrebama svakog djeteta ostvaruju rehabilitatori, logopedi, psiholozi, fizioterapeuti i zdravstvena voditeljica. Savjetodavni i edukativni rad s odgojiteljima redovnog vrtića, rad u timu s odgojiteljima.    

Dokumenti

EU fondovi / Projekti

Erasmus +

Ustroj-nadležnost

Edukacije

Statut

Plan nabave, financijsko izvješće

Transparentnost

Pravo na pristup informacijama

Upravno vijeće-zaključci

Ostali dokumenti, pravilnici, registri, strategija

Natječaji za zapošljavanje Obavijesti o izboru kandidata

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Arhiva