Nakon prikupljene dokumentacije, susreta s djetetom (uz opservaciju u dogovorenom terminu) i zahtjeva roditelja za edukacijko-rehabilitacijskim programom u DV Latica utvrđuju se potrebe svakog djeteta. Ukoliko prostorna, programska i kadrovska struktura ustanove može osigurati uvjete za uključenje djeteta u edukacijsko-rehabilitacijski program u novoj pedagoškoj godini (1.rujna tekuće godine) roditelji će na vrijeme biti obaviješteni kada i koji se program predlaže za dijete.

Dokumenti

EU fondovi / Projekti

Erasmus +

Ustroj-nadležnost

Edukacije

Statut

Plan nabave, financijsko izvješće

Transparentnost

Pravo na pristup informacijama

Upravno vijeće-zaključci

Ostali dokumenti, pravilnici, registri, strategija

Natječaji za zapošljavanje Obavijesti o izboru kandidata

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Arhiva