Misija:
Dječji vrtić Latica provodi dnevne aktivnosti i primarni mu je cilj osigurati uvjete za što kvalitetniji život djeteta s teškoćama u razvoju u njegovoj domicilnoj sredini, u okruženju svoje najprirodnije i najvažnije zajednice – obitelji.

Vizija:
Osigurati uvjete za poticanje komunikacije, socijalnog, emocionalnog, intelektualnog i tjelesnog razvoja, odnosno različitim edukacijsko-rehabilitacijskim postupcima pružiti stručnu podršku djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima za uključivanje u redovnu sredinu, nove oblike učenja i primjerene oblike školovanja.Osnivač ustanove je Grad Zadar, a njeni korisnici mogu biti djeca iz cijele Zadarske županije. Djeca s prebivalištem izvan Zadra mogu biti korisnici ove ustanove uz uvjet da jedinica lokalne uprave i samouprave na čijem području dijete živi sufinancira edukacijsko-rehabilitacijski program. Djeca čije je prebivalište izvan Zadra dolaze u pratnji roditelja uz podršku Općina i Gradova u kojima žive.

Dječji vrtić Latica je specijalizirana pedagoška ustanova koja provodi različite posebne edukacijsko-rehabilitacijske programe za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju uz suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja.

DV Latica potiče inkluziju i sudjeluje u njenom ostvarivanju. Pruža stručnu podršku djeci, roditeljima i odgojiteljima redovnih Dječjih vrtića u i izvan Zadra, mjestu prebivališta djece s teškoćama s ciljem uključivanja u redovne vrtiće, okruženje vršnjaka tipičnog razvoja. Omogućuje dolazak djeci s teškoćama u razvoju iz redovnih vrtića na rehabilitaciju u DV Latica kao i odlazak stručnjaka u njihov redovan vrtić. Na ovaj način ostvaruje se Inkluzivni edukacijsko-rehabilitacijski program podrške.

Što je edukacijsko-rehabilitacijski program?
Program koji u skladu s osobitostima djeteta, njegovim potrebama, vrsti i stupnju teškoće te kronološkoj dobi specifičnim metodama potiče djetetov razvoj u cjelini.

 

Vrste edukacijsko-rehabilitacijskog programa u DV Latica

  1. Edukacijsko-rehabilitacijski program u posebnoj skupini(otvori link)
  2. Inkluzivni edukacijsko-rehabilitacijski program podrške(otvori link)

 

Tko provodi edukacijsko-rehabiklitacijske programe?
- edukatori-rehabilitatori
- odgojitelji
- logopedi
- psiholozi
- fizioterapeuti
- zdravstvena voditeljica

 

Djeca s kojim vrstama teškoća mogu biti korisnici DV Latica?
-Djeca s motoričkim oštećenjima,
-Djeca sa sniženim intelektualnim sposobnostima
-Djeca s  oštećenjima vida
-Djeca s oštećenjima sluha
-Djeca s poremećajima govorno-jezičnog razvoja
-Djeca s poremećajima komunikacije
-Djeca s poremećajima u ponašanju
-Djeca s poremećajima iz autističnog spektra

-Djeca s višestrukim teškoćama

 

Može li se u DV Latica upisati dijete bez teškoća u razvoju?

Da, ukoliko su za to osigurani uvjeti (prostor, kadar). Prioritet imaju djeca  s teškoćama, odnosno sastav i broj upisane djece s teškoćama u razvoju određuju tu mogućnost. Danas ta mogućnost ne postoji zbog velikog broja djece s teškoćama u razvoju kojoj je vještačenjem utvrđena potreba za rehabilitacijom.

Dokumenti

EU fondovi / Projekti

Erasmus +

Ustroj-nadležnost

Edukacije

Statut

Plan nabave, financijsko izvješće

Transparentnost

Pravo na pristup informacijama

Upravno vijeće-zaključci

Ostali dokumenti, pravilnici, registri, strategija

Natječaji za zapošljavanje Obavijesti o izboru kandidata

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Arhiva